ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας Πρόληψη και Δημόσια Υγεία

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων για το Ακαδ. Έτος 2021-22 αρχίζει στις
20 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2021.


Δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων

Μάθετε Περισσότερα

Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.
Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.

Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ οργανώνει και προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας»/ “SocialPreventive Medicine and Quality in Healthcare.

Στόχος του ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων, ικανών να εφαρμόζουν τις αρχές των επιστημονικών πεδίων της Κοινωνικής Ιατρικής, Δημόσιας Υγείας, Προληπτικής Ιατρικής, καθώς και της Ποιότητας της Φροντίδας Υγείας στην επαγγελματική τους δραστηριότητα στο χώρο της υγείας. 

Συγκεκριμένα θα εντρυφήσουν στο σύνολο των παραγόντων που προσδιορίζουν την υγεία και στις εφαρμογές της Προληπτικής Ιατρικής τόσο στην καθημερινή κλινική πρακτική, όσο και στη Δημόσια Υγεία. Θα είναι ικανοί να εφαρμόσουν τις διεθνείς πρακτικές της βελτίωσης της ποιότητας στην παρεχόμενη φροντίδα υγείας, που αποτελεί διεθνώς ένα αντικείμενο αιχμής, στις παραμέτρους της ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, έγκαιρης παροχής, ισοτιμίας και ανθρωποκεντρικότητας.

Επιπρόσθετα, θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές επιδημιολογίας και μεθοδολογίας έρευνας προκειμένου να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται τόσο για την κριτική ανάγνωση της διεθνούς βιβλιογραφίας, όσο και για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρουσίαση μιας ερευνητικής μελέτης.

Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους/στις αποφοίτους του, θα τους δώσουν τα εφόδια να στελεχώσουν: δημόσιους ή ιδιωτικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ιδρύματα ή οργανισμούς σχετιζόμενους με την υγεία, υπηρεσίες πρόληψης ή ελέγχου νοσημάτων ή υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, καθώς και υπηρεσίες/ μονάδες φροντίδας υγείας, συμβάλλοντας στον έλεγχο και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών τους.

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Μετά από επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (κατά το Γ΄ εξάμηνο), ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» μία από τις εξής δύο (2) ειδικεύσεις:

  • Πρόληψη και Δημόσια Υγεία (Prevention and Public Health), (ανώτατο όριο, 15 θέσεις) και
  • Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας (Quality in Healthcare), (ανώτατο όριο, 15 θέσεις)

Η διδασκαλία των µαθηµάτων- διά ζώσης και εξ΄ αποστάσεως, σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα, καθιστά εφικτή την παρακολούθηση του  ΠΜΣ από εργαζόμενους.

Η έναρξη των μαθήματων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021.

ΠΜΣ
Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και
Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Εργαστήριο Υγιεινής,
Κοινωνικής - Προληπτικής Ιατρικής και
Ιατρικής Στατιστικής

Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 
Κτίριο Εργαστηρίων Τμήματος Ιατρικής, 4ος όροφος
Τ.Κ.: 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +302310999146

Διεύθυνση e-mail
msc-phqc@med.auth.gr