ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146

Υποβολή Αιτήσεων

Υποβολή αίτησης στο ΠΜΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση e-mail:
msc-phqc@med.auth.gr (με θέμα «Υποβολή υποψηφιότητας στο ΠΜΣ- Ονοματεπώνυμο»).

Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ (αρχείο word)

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους και δήλωση ενδιαφέροντος για ένα (1) από τα πεδία του Π.Μ.Σ. που έχουν προκηρυχθεί. Η αίτηση υποβάλλεται υπογεγραμμένη (ως pdf, υπογεγραμμένο έγγραφο που έχει σαρωθεί ή pdf με ηλεκτρονική υπογραφή)

Υποβολή αίτησης για παρακολούθηση μεμονωμένων μαθημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστέλλουν την υπογεγραμμένη αίτηση για παρακολούθηση έως τριών (3) μεμονωμένων μαθημάτων, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση e-mail: msc-phqc@med.auth.gr (με θέμα «Εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων- Ονοματεπώνυμο»). Η εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων μπορεί να υποβληθεί έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε μαθήματος.

Αίτηση παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων (αρχείο word)

Εργαστήριο Υγιεινής,
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
και Ιατρικής Στατιστικής

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Κτίριο Εργαστηρίων Τμήματος Ιατρικής, 4ος όροφος
Τ.Κ.: 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +302310999146

Διεύθυνση e-mail
msc-phqc@med.auth.gr

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα έγγραφα και την διαδικασία επιλογής

Χρήσιμα για την εγγραφή σας