ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146

Γιατί να επιλέξω αυτό το ΠΜΣ;

Το ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας παρέχει:

  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το κύρος του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
  • Ειδίκευση σε δύο τομείς αιχμής διεθνώς στο χώρο της υγείας: «Πρόληψη και Δημόσια υγεία» / «Prevention and Public Health» και «Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» / «Quality in Healthcare». Πρόκειται για το μοναδικό ΠΜΣ στην Ελλάδα που προσφέρει αυτές τις ειδικεύσεις.
  • Διδασκαλία από καθηγητές με διεθνή ερευνητική δραστηριότητα και διδακτική εμπειρία σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος (δύο εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και ένα εξάμηνο εκπόνησης και συγγραφής διπλωματικής εργασίας)
  • Διδασκαλία με σύγχρονους τρόπους εκμάθησης, διαδραστικές συναντήσεις και πρακτική εξάσκηση.
  • Ωράριο φιλικό για εργαζόμενους, με δια ζώσης και διαδικτυακή διδασκαλία μαθημάτων σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα (κάθε 3-4 εβδομάδες κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα).