ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146

Παρακολούθηση Μεμονωμένων Μαθημάτων

Δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων

  • Το ΠΜΣ δέχεται και άτομα με ενδιαφέρον για την Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και την Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν έως τρία (3) επιμέρους μαθήματα (courses) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ (Αίτηση παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων).
  • Τα άτομα που θα γίνουν δεκτά για παρακολούθηση μεμονωμένων μαθημάτων, δεν θα λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.
  • Για την παρακολούθηση  μεμονωμένων μαθημάτων, καταβάλλονται δίδακτρα ύψους τετρακοσίων ευρώ (400€ ) ανά μάθημα. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο επιλέξει την παρακολούθηση τριών μαθημάτων τότε καταβάλλονται δίδακτρα ύψους  χιλίων ευρώ (1.000€) συνολικά.