ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146

Μαθήματα

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες και των δύο ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ παρακολουθούν τέσσερα (4) κοινά υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο.

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Κοινά στις δύο ειδικεύσεις 
       1. Βασικές έννοιες Κοινωνικής- Προληπτικής Ιατρικής (Υ)
       2. Βασικές αρχές Επιδημιολογίας, Ερευνητικής Μεθοδολογίας και Βιοστατιστικής (Υ)
       3. Σχεδιασμός, συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής μελέτης (Υ)
       4. Εισαγωγή στην έννοια της Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας (Υ)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες παρακολουθούν τρία (3) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα της ειδίκευσης τους και ένα (1) από τα τρία (3) διαθέσιμα μαθήματα επιλογής (Ε). Υπάρχουν δύο (2) κοινά επιλεγόμενα μαθήματα και ένα (1) διαφορετικό σε κάθε ειδίκευση.

 Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Ειδίκευση Πρόληψης και Δημόσιας Υγείας
 
       1. Εφαρμοσμένη Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική (Υ)
       2. Βασικές αρχές της Πολιτικής και των Οικονομικών της Υγείας (Υ)
       3. Σχεδιασμός και αξιολόγηση παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας (Υ) 
και
       i.    Υγιεινή Περιβάλλοντος (Ε) ή
       ii.    Βασικές αρχές Κοινοτικής Υγείας (Ε) ή
       iii.    Επικοινωνιακές δεξιότητες (Ε)
Ειδίκευση Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας 
       1. Διεθνείς πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότητας στη φροντίδα υγείας (Υ)
       2. Αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας (Υ)
       3. Σχεδιασμός και αξιολόγηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας στη φροντίδα υγείας (Υ)
       και
       i.    Ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα υγείας  (Ε) ή
       ii.    Βασικές αρχές Κοινοτικής Υγείας (Ε) ή
       iii.    Επικοινωνιακές δεξιότητες (Ε)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Kατά το Γ΄ εξάμηνο υλοποιείται η εκπόνηση και συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε αντικείμενο συναφές με την ειδίκευση που έχει επιλεγεί.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Ειδίκευση Πρόληψης και Δημόσιας Υγείας

       Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην Πρόληψη και Δημόσια Υγεία

 Ειδίκευση Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας

       Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας